ریمل بسیار حجم دهنده کاپریس مدل Fatale

ШШЫЊЪЇШЩ

تمام شد

• نوع محصول: ریمل بسیار حجم دهنده

• عملکرد: ایجاد مژه های بسیار حجیم و بدون ایجاد چسبندگی و سنگینی